qcwww.qualitycontent.pl

Dla wydawnictw

''Pełny zakres rozrywek umysłowych -

wygodnie, sprawnie, optymalnie''


Elementy rozrywkowych treści redakcyjnych zapewniających odpowiednią dawkę zabawy wykorzystywane są we wszystkich segmentach wydawniczych. Okazuje się, że motywy zagadek umysłowych lub humoru pojawiają się niezależnie od profilu wydawniczego, zarówno w tytułach typowo rozrywkowych (jak czasopisma dedykowane wyłącznie krzyżówkowiczom i szaradzistom), w sektorze masowym (np. w pismach kobiecych, poradnikowych), jak i w specjalistycznej prasie branżowej (w tytułach niszowych dla specjalistów lub hobbystów).Z naszych zasobów korzystają: