qcwww.qualitycontent.pl

Słownik pojęć szaradziarskich

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Zafiks

zrostek, słowotwórcza cząstka wyrazu, występująca przed rdzeniem (prefiks, przedrostek), po nim (sufiks, przyrostek) albo wewnątrz niego (infiks, wrostek);

Do góry


akronim

1. skrótowiec, skrót bezkropkowy utworzony z początkowych liter albo z pierwszych sylab nazwy wielowyrazowej, np. ONZ, PKP, pegeer = PGR, Pekao = PKO; akronimy stanowią tworzywo krzyżówki akronimicznej; 2. pseudonim utworzony z pierwszych liter imion i nazwiska autora tekstu literackiego albo szaradziarskiego;

Do góry


alternatka
alternatki, krzyżówka 'albo-albo',

wariant krzyżówki podwójnej, pozostawiający rozwiązującemu samodzielne ustalenie diagramu, do którego należy wpisać odgadnięty wyraz;

przykład

rozwiązanie

Do góry


anagram
zmiennoliter,

wyraz powstały po przestawieniu w nim liter lub sylab, również wyrażenie lub zdanie utworzone po przestawieniu w nim liter, sylab albo wyrazów; przykładowe anagramy literowe: absurd - brudas, barak - barka, masło - słoma - smoła;

Do góry


anagramówka
krzyżówka anagramowa,

odmiana krzyżówka polegająca na umieszczaniu w diagramie: a) anagramów wyrazów odgadniętych na podstawie definicji, b) anagramów podanych par lub trójek wyrazów; w wariancie krzyżówki anagramowej "plus-minus" do diagramu wpisywane są hasła utworzone przez anagramowanie liter par wyrazów (jeśli wyrazy te oznaczone są znakiem plus) albo anagramowanie liter pozostałych po wykreśleniu w każdej parze liter drugiego wyrazu z wyrazu pierwszego (jeśli wyrazy te oznaczono znakiem minus);

przykład

rozwiązanie

Do góry


ananim

1. wyraz, który czytany wspak tworzy wyraz o innym znaczeniu, np. bark - krab, korab - barok, koks- skok, port - trop; 2. pseudonim tworzony przez odwrócenie porządku liter w nazwisku autora np. Leyzam - Mayzel;

Do góry


antonimy

wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu, służące do wydobycia kontrastów pojęciowych lub uczuciowych, np. twardy - miękki, góra - dół, siła - słabość, mąż - żona, piekło -raj, budować - burzyć, wojna - pokój;

Do góry

Źródło:
Barbara i Adam Kazimierz Podgórscy: "Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych"
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA