qcwww.qualitycontent.pl

Content

Treści redakcyjne oferowane są w dwóch systemach sprzedaży: bez opłat autorskich, ale z czasową wyłącznością lub z uwzględnieniem autorskich praw majątkowych.

W przypadku zwolnienia od opłat autorskich nabywca ma prawo do jednorazowego wykorzystania zamówionych treści na wybranym przez siebie polu eksploatacji, np. w gazecie, materiałach poligraficznych itp. Użycie treści redakcyjnych jest ograniczone do ustalonego przedziału czasowego (standardowo - jeden kwartał). Ryzyko wykorzystania tych samych materiałów w zbliżonym czasie przez inną firmę wyeliminowaliśmy wprowadzając do naszego cyfrowego archiwum opcję "blokowania" contentu, która wyłącza treści ze sprzedaży we wskazanym czasie, po czym wygasa.

Materiały objęte opłatami autorskimi (rights managed) są przygotowywane indywidualnie, na specjalne życzenie klienta, który może nimi rozporządzać wielokrotnie i w dowolnym czasie.