Quality Content

 • quality [`kwolItI]
  • jako?a, wysoka jako?a, gatunek, klasa
  • zaleta, cecha, w3asno?a, w3a?ciwo?a, przymiot, warto?a
 • content [`kontent]
  • tre?a, zawarto?a, istota
  • zadowolenie, ukontentowanie

Słownik pojęć szaradziarskich

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Zsamosia

odmiana krzyżówki o diagramie ujawniającym wszystkie samogłoski (w postaci literowej, albo za pomocą kamuflujących je kropek, kresek, gwiazdek); definicji wyrazów przeznaczonych do wpisania w diagram nie podano; obowiązek samodzielnego odgadnięcia (wymyślenia) haseł oraz wpisania ich w odpowiednie miejsca diagramu spada na rozwiązującego;

Do góry


scrabble
gra w krzyżówkę, krzyżanka,

najpopularniejsza obecnie na świecie edukacyjna gra słowna; wymaga uczestnictwa od 2 do 4 graczy oraz rekwizytów: planszy 225 polowej (15x15), 100 płytek z literami, stojaków na płytki dla graczy oraz woreczka do losowania płytek; Każdej literze przyporządkowana jest określona punktacja; zadaniem graczy jest z wykorzystaniem wylosowanych przez siebie płytek układać na zmianę płytki na planszy tworząc wyrazy lub modyfikując już istniejące; zwycięża zdobywca największej liczby punktów;

Do góry


skrętnik

zadanie krzyżówkopochodne polegające na umieszczaniu odgadniętych wyrazów prawo- i lewoskrętnie w diagramie utworzonym przez szereg przecinających się łuków;

Do góry


spirala
ciągówka, ślimacznica, koncha,

zadanie szaradziarskie polegające na wpisywaniu wyrazów dośrodkowo w diagram o kształcie spirali, przy czym ostatnia litera każdego wyrazu jest zarazem początkową literą wyrazu nastepnego; w wariancie trudniejszym kompozycyjnie wyrazy dobrane są tak, by mogły być czytane dośrodkowo po linii prostej;

przykład

rozwiązanie

Do góry


sudoku

łamigłówka rodem z Japonii; sudoku (czyli 'po jednej cyfrze') to kwadratowy diagram podzielony na 81 kratek,w które należy wpisać cyfry od 1 do 9 tak, aby w każdym wierszu, kolumnie i mniejszym kwadracie 3x3 (obwiedzionym grubszą linią) jedna z dziewięciu cyfr pojawiła się tylko raz. Zadanie wymaga wielu prób i cierpliwości.

przykład

rozwiązanie

Do góry


swatka
krzyżówka swatka,

wariant krzyżówki skojarzeniowej, w której początki definicji podano w sposób zwykły, natomiast ich dokończenia w kolejności alfabetycznej; zadaniem rozwiązującego jest połączenie obu części definicji, odgadnięcie poszukiwanych wyrazów i wpisanie ich do diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


synonimy

wyrazy jednoznaczne lub częściej bliskoznaczne, które pokrewne znaczeniem podstawowym różnią się od siebie barwą uczuciową, odcieniem semantycznym, przynależnością do określonego stylu; w utworach literackich są używane zamiennie;

Do góry


synteza
synteza krzyżówki, synteza, krzyżówka do ułożenia,

zadanie polegające nie na rozwiązaniu krzyżówki, ale na jej ułożeniu; do diagramu należy wpisać wyrazy: 1. wymienione, 2. utworzone z par podanych wyrazów, 3. utworzone z zestawów liter, 4. utworzone z liter wyrazu - bazy, itp.; wyrazy przeznaczone do wpisywania mogą być uporządkowane alfabetycznie dla każdego kierunku wpisywania (poziomo, pionowo) albo wymienione alfabetycznie bez określenia kierunku wpisu; mogą być również ułożone w grupy według ilości liter bez podania kierunku wpisywania; w wariancie trudniejszym ujawniane jest położenie niektórych liter i niektórych martwych pól w diagramie; resztę czarnych pól lokalizuje rozwiązujący, po czym umieszcza w diagramie podane wyrazy, tak, aby powstała krzyżówka; często dodatkowym rozwiązaniem bywa slogan, aforyzm, cytat; warianty syntezy to: synteza sylabowa, polegająca na umieszczaniu w diagramie podanych sylab, tak aby powstała krzyżówka sylabowa; synteza cyfrowa polegająca na wpisywaniu w pola diagramu podanych zestawów cyfr, tak, aby powstała krzyżówka cyfrowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


szarada

1. typ popularnych rozrywek umysłowych znanych w Polsce w XVII w., w których, na podstawie ogólnego omówienia cech przedmiotów, zjawisk, osób, czynności, itp. należy najpierw zgadnąć poszczególne zgłoski lub części składowe wyrazu stanowiącego końcowe rozwiązanie; 2. zadanie, zwykle rymowane, w którym należy odgadnąć słowo wielozgłoskowe, wrażenie lub zdanie, określając brzmienie poszczególnych zgłosek według zaszyfrowanych w rozmaity sposób wyrazów pomocniczych zwanych sprawdzianami;

Do góry


szkotka

odmiana krzyżówki rozwiązywanej dwuetapowo; wyrazy odgadnięte na podstawie definicji należy przedłużyć przez dodanie na początku lub końcu jednej albo kilku liter; metodę wydłużania wyrazów (samogłoskami, spółgłoskami, sylabami, przedrostkami, przyrostkami, wrostkami lub według innej zasady - kombinacji literowej), określa autor; zob. krzyżówka afiksowa;

Do góry


szyfrograf z krzyżówką

zadanie stanowiące połączenie krzyżówki z szyfrografem; litery szyfrografu przeniesione do diagramu zgodnie z wartościami liczbowymi tworzą w nim krzyżówkę;

Do góry


szyfrogram

1. tekst napisany szyfrem; 2. mało ciekawe zadanie szaradziarskie polegające na odczytaniu tekstu, w którym część liter zastąpiono liczbami; odgadnięte litery uszeregowane według kolejności liczb utworzą rozwiązanie;

Do góry

Źródło:
Barbara i Adam Kazimierz Podgórscy: "Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych"
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 • wydawnictwa
 • agencje
 • firma

Czy wiesz, że...

Ciekawym źródłem wykorzystywanym przy tworzeniu kalamburów i zagadek językowych jest słownik paronimów. Zestawia on w pary, lub nawet w większe grupy, wyrazy o podobnym brzmieniu, ale całkowicie różnym znaczeniu , np.: apostrof i apostrofa, adaptować i adoptować, itp. Potocznie słownik często bywa nazywany 'słownikiem wyrazów mylonych'.

czytaj następne

Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn informacyjny zostaw nam swój e-mail

Regulamin

subskrybcja


Krzyżówki on-line

Zobacz jak content krzyżówkowy można wykorzystać w zabawach interaktywnych.

więcej
Ta strona u?ywa cookie, w celu zbierania anonimowych statystyk. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgode na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. U?ywaj?c ciasteczek w ten sposób nigdy nie identyfikujemy to?samo?ci u?ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Wiecej...