Quality Content

 • quality [`kwolItI]
  • jako?a, wysoka jako?a, gatunek, klasa
  • zaleta, cecha, w3asno?a, w3a?ciwo?a, przymiot, warto?a
 • content [`kontent]
  • tre?a, zawarto?a, istota
  • zadowolenie, ukontentowanie

Słownik pojęć szaradziarskich

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Zsamosia

odmiana krzyżówki o diagramie ujawniającym wszystkie samogłoski (w postaci literowej, albo za pomocą kamuflujących je kropek, kresek, gwiazdek); definicji wyrazów przeznaczonych do wpisania w diagram nie podano; obowiązek samodzielnego odgadnięcia (wymyślenia) haseł oraz wpisania ich w odpowiednie miejsca diagramu spada na rozwiązującego;

Do góry


scrabble
gra w krzyżówkę, krzyżanka,

najpopularniejsza obecnie na świecie edukacyjna gra słowna; wymaga uczestnictwa od 2 do 4 graczy oraz rekwizytów: planszy 225 polowej (15x15), 100 płytek z literami, stojaków na płytki dla graczy oraz woreczka do losowania płytek; Każdej literze przyporządkowana jest określona punktacja; zadaniem graczy jest z wykorzystaniem wylosowanych przez siebie płytek układać na zmianę płytki na planszy tworząc wyrazy lub modyfikując już istniejące; zwycięża zdobywca największej liczby punktów;

Do góry


skrętnik

zadanie krzyżówkopochodne polegające na umieszczaniu odgadniętych wyrazów prawo- i lewoskrętnie w diagramie utworzonym przez szereg przecinających się łuków;

Do góry


spirala
ciągówka, ślimacznica, koncha,

zadanie szaradziarskie polegające na wpisywaniu wyrazów dośrodkowo w diagram o kształcie spirali, przy czym ostatnia litera każdego wyrazu jest zarazem początkową literą wyrazu nastepnego; w wariancie trudniejszym kompozycyjnie wyrazy dobrane są tak, by mogły być czytane dośrodkowo po linii prostej;

przykład

rozwiązanie

Do góry


sudoku

łamigłówka rodem z Japonii; sudoku (czyli 'po jednej cyfrze') to kwadratowy diagram podzielony na 81 kratek,w które należy wpisać cyfry od 1 do 9 tak, aby w każdym wierszu, kolumnie i mniejszym kwadracie 3x3 (obwiedzionym grubszą linią) jedna z dziewięciu cyfr pojawiła się tylko raz. Zadanie wymaga wielu prób i cierpliwości.

przykład

rozwiązanie

Do góry


swatka
krzyżówka swatka,

wariant krzyżówki skojarzeniowej, w której początki definicji podano w sposób zwykły, natomiast ich dokończenia w kolejności alfabetycznej; zadaniem rozwiązującego jest połączenie obu części definicji, odgadnięcie poszukiwanych wyrazów i wpisanie ich do diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


synonimy

wyrazy jednoznaczne lub częściej bliskoznaczne, które pokrewne znaczeniem podstawowym różnią się od siebie barwą uczuciową, odcieniem semantycznym, przynależnością do określonego stylu; w utworach literackich są używane zamiennie;

Do góry


synteza
synteza krzyżówki, synteza, krzyżówka do ułożenia,

zadanie polegające nie na rozwiązaniu krzyżówki, ale na jej ułożeniu; do diagramu należy wpisać wyrazy: 1. wymienione, 2. utworzone z par podanych wyrazów, 3. utworzone z zestawów liter, 4. utworzone z liter wyrazu - bazy, itp.; wyrazy przeznaczone do wpisywania mogą być uporządkowane alfabetycznie dla każdego kierunku wpisywania (poziomo, pionowo) albo wymienione alfabetycznie bez określenia kierunku wpisu; mogą być również ułożone w grupy według ilości liter bez podania kierunku wpisywania; w wariancie trudniejszym ujawniane jest położenie niektórych liter i niektórych martwych pól w diagramie; resztę czarnych pól lokalizuje rozwiązujący, po czym umieszcza w diagramie podane wyrazy, tak, aby powstała krzyżówka; często dodatkowym rozwiązaniem bywa slogan, aforyzm, cytat; warianty syntezy to: synteza sylabowa, polegająca na umieszczaniu w diagramie podanych sylab, tak aby powstała krzyżówka sylabowa; synteza cyfrowa polegająca na wpisywaniu w pola diagramu podanych zestawów cyfr, tak, aby powstała krzyżówka cyfrowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


szarada

1. typ popularnych rozrywek umysłowych znanych w Polsce w XVII w., w których, na podstawie ogólnego omówienia cech przedmiotów, zjawisk, osób, czynności, itp. należy najpierw zgadnąć poszczególne zgłoski lub części składowe wyrazu stanowiącego końcowe rozwiązanie; 2. zadanie, zwykle rymowane, w którym należy odgadnąć słowo wielozgłoskowe, wrażenie lub zdanie, określając brzmienie poszczególnych zgłosek według zaszyfrowanych w rozmaity sposób wyrazów pomocniczych zwanych sprawdzianami;

Do góry


szkotka

odmiana krzyżówki rozwiązywanej dwuetapowo; wyrazy odgadnięte na podstawie definicji należy przedłużyć przez dodanie na początku lub końcu jednej albo kilku liter; metodę wydłużania wyrazów (samogłoskami, spółgłoskami, sylabami, przedrostkami, przyrostkami, wrostkami lub według innej zasady - kombinacji literowej), określa autor; zob. krzyżówka afiksowa;

Do góry


szyfrograf z krzyżówką

zadanie stanowiące połączenie krzyżówki z szyfrografem; litery szyfrografu przeniesione do diagramu zgodnie z wartościami liczbowymi tworzą w nim krzyżówkę;

Do góry


szyfrogram

1. tekst napisany szyfrem; 2. mało ciekawe zadanie szaradziarskie polegające na odczytaniu tekstu, w którym część liter zastąpiono liczbami; odgadnięte litery uszeregowane według kolejności liczb utworzą rozwiązanie;

Do góry

Źródło:
Barbara i Adam Kazimierz Podgórscy: "Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych"
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 • wydawnictwa
 • agencje
 • firma

Czy wiesz, że...

Do rozwiązywania krzyżówek mogą się nam przydać techniki mnemiczne, czyli reguły i środki mające ułatwiać zapamiętywanie trudnego, głównie słownego materiału, np. liczb, dat, nazw. Polegają zwykle na grupowaniu, porządkowaniu wg jakiejś zasady (np. podobieństwa formalnego lub znaczeniowego), fragmentów materiału przeznaczonego do zapamiętania albo na ich powiązaniu z elementami, które dzięki swemu rytmicznemu układowi, żartobliwej lub zawierającej jakiś sens formie dają się łatwo zapamiętać.

czytaj następne

Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn informacyjny zostaw nam swój e-mail

Regulamin

subskrybcja


Krzyżówki on-line

Zobacz jak content krzyżówkowy można wykorzystać w zabawach interaktywnych.

więcej
Ta strona u?ywa cookie, w celu zbierania anonimowych statystyk. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgode na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. U?ywaj?c ciasteczek w ten sposób nigdy nie identyfikujemy to?samo?ci u?ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Wiecej...